Geschiedenis

Essentiële oliën worden al duizenden jaren in vele culturen gebruikt. De Chinezen waren ruim 2000 jaar voor onze jaartelling bekend met de helende en heilzame werking ervan voor lichaam en geest.

De oude Egyptenaren waren meesters in de cosmetische toepassingen van essentiële olie. De ‘drie wijzen uit het Oosten’ brachten o.a. kostbare wierook en mirre als geboortegeschenk voor Jezus. Via de Griekse en later de Romeinse beschaving bereikten de essentiële oliën en de kennis ervan Europa. Hier waren het vooral de geestelijken die zich bezig hielden met de geneeskrachtige werking van planten en hun oliën. Later werden de essentiële oliën ook gewaardeerd vanwege hun aromatische eigenschappen. Het begon met reukwater in de 18e eeuw om de eigen onwelriekende lichaamsgeur te verdrijven en groeide later uit tot de wereldvermaarde parfumindustrie met als centrum het stadje Grasse in het zuiden van Frankrijk.

In onze westerse wereld taande de belangstelling voor essentiële oliën rond het midden van de 20e eeuw ten gunste van de opkomst van de technische chemie. Om geneeskrachtige recepten van grootmoeder waarbij zelf geplukt en gemengd moest worden werd minzaam geglimlacht. Aspirine, kant en klare zalf, schuim waarbij men zich al badend in de tropen waande, was zo veel gemakkelijker.

In de tachtiger jaren steeg de belangstelling voor natuurlijke voeding, zonder chemische toevoegingen. Er werd o.a. bewezen dat kunstmatige kleurstoffen in snoepjes, koekjes en limonade het gedrag van sommige kinderen nadelig kan beïnvloeden. Consumentenverenigingen wezen via de media op de mogelijke aanwezigheid van kankerverwekkende chemische conserveringsmiddelen in bepaalde voedingswaren. De consument werd kritischer, de fabrikant voorzichtiger. Veel onnatuurlijke kleurstoffen werden vervangen door natuurlijke. Op groente- en fruitafdelingen van grote supermarkten werden aparte hoekjes ingericht met natuurlijke verbouwde, onbespoten producten. Tegenwoordig zijn 100% natuurlijke producten al lang geen verschijnsel meer voor

Essentiële oliën: anno vandaag

Essentiële olie wordt gewonnen uit zuiver plantaardig materiaal. Deze planten en bloemen komen uit de hele wereld en worden meestal in het land van herkomst verwerkt. Gemiddeld levert 70kg plantenmateriaal ongeveer 2 liter essentie olie op. Dit verklaart tegelijkertijd waarom essentiële oliën vrij kostbaar zijn.

Maar ook per soort verschillen zuivere essentiële oliën sterk in prijs. Sommige planten komen voor in overvloed, andere zijn zeldzaam en dus kostbaar. Sommige gewassen groeien in ons eigen land, andere worden uit andere werelddelen geïmporteerd, waardoor het transport de kosten verhoogt.

Veel essentiële oliën worden gevormd onder invloed van zonlicht. Daarom komen de meeste essentiële oliën uit zogenaamde ‘zonnige’ landen. Daarnaast komt dat er enorme kwaliteitsverschillen zijn, die te maken hebben met o.a. land van herkomst, bodemgesteldheid, klimaat, winningsproces etc. Sinds het einde van de vorige eeuw doet men pogingen essentiële oliën op chemische wijze te imiteren. Wat geur betreft is de farmaceutische industrie hierin aardig geslaagd. De unieke geneeskrachtige werking van essentiële oliën kon echter niet gereproduceerd worden, daar de meeste zuivere essentiële oliën opgebouwd zijn uit meer dan honderden stoffen.

Deze complexiteit maakt ze zowel veelzijdig als veilig, omdat de vele bestanddelen samenwerken en elkaars effecten in evenwicht brengen en versterken. Bij een natuurindentieke olie zijn de hoofbestanddelen chemisch nagemaakt en in een bepaalde verhouding gemengd. Bij bijvoorbeeld lavendelolie zijn 8 bestanddelen voldoende om een lavendelachtige geur te maken. Deze olie heeft niet de in de literatuur vermelde werking en is zeer agressief. Een goede natuurlijke lavendelolie heeft minimaal 160 bestanddelen. Met speciale apparatuur is aan te tonen of een essentiële olie zuiver is. Elke betrouwbare leverancier durft dan ook te garanderen dat een olie 100% puur en natuurzuiver is.